Czym się zajmujemy

01
Stacje elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć

W zakresie usług budowlano-montażowych stacji elektroenergetycznych firma Enertel S.A. oferuje budowę, modernizację oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV.

Budowy realizowane są w systemie „pod klucz”, począwszy od etapu projektowania, uzyskania decyzji formalno-prawnych poprzez instalację i uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Przy realizowaniu zadań inwestycyjnych korzystamy z najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także wysokiej klasy sprzętu i aparatury, przestrzegając wszelkich norm i przepisów obowiązujących
w energetyce zawodowej oraz zgodnie z wymogami naszych Klientów.

Firma dysponuje doświadczoną kadrą energetyków, posiadających wysokie kwalifikacje  uprawniające do instalacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, SSiN, telekomunikacji, SOT itp. W ramach ciągłego podnoszenia kwalifikacji nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych kursach
i szkoleniach.

02
Systemy sterowania i nadzoru

Przedsiębiorstwo oferuje wszechstronne usługi w zakresie projektowania, montażu, oraz rozruchu Systemów Sterowania i Nadzoru oraz telemechanik dla energetyki zawodowej oraz przemysłowej. Wykonujemy jednocześnie modernizacje istniejących obwodów telemechanik według indywidualnych potrzeb klienta.
Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej złożonym wymaganiom jednocześnie zapewniając wysoką profesjonalność naszych usług oraz krótki czas realizacji.
Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie nabyte poprzez szereg kompleksowych prac wykonanych w oparciu o urządzenia czołowych producentów polskich i zagranicznych – Apator Elkomtech, Mikronika, SIEMENS, GE, Alstom. Dzięki wyszkolonej kadrze inżynierskiej, licznym szkoleniom oraz ciągłemu podnoszeniu jakości usług jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze rozwiązania dbając o najwyższe standardy oraz obwiązujące normy. Dodatkowym atutem jest fakt, że jesteśmy w stanie uczestniczyć w pełnym procesie realizacji zadania, począwszy od określenia potrzeb inwestora, konsultingu oraz projektu poprzez montaż, uruchomienie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej. Zapewniamy jednocześnie serwis pogwarancyjny oraz usługi eksploatacyjne.

Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie:

 • doradztwo w procesie przygotowywania kompleksowych rozwiązań dla realizacji projektów w zakresie systemów sterowania i nadzoru,
 • opracowania i przygotowania bazy danych sygnałów dotyczących realizowanych projektów,
 • modernizacja istniejących obwodów telesterowania, telesygnalizacji oraz telepomiarów, realizacja skupionych oraz rozproszonych telemechanik stacyjnych w oparciu o systemy Ex, Syndis, Harris, Siemens, Schneider i inne,
 • parametryzacja oraz uruchamianie między innymi sterowników firm: Elkomtech, Mikronika, SIEMENS, Harris,
 • konfiguracja, obsługa oraz eksploatacja przetworników telemetrycznych (ARDETEM,LUMEL i inne),
 • konfiguracja oraz edycja systemów wizualizacji Scada - WindEx, Syndis, projektowania i uruchamiania łączników słupowych w sieciach 15kV i systemów telemechaniki sterowanych drogą radiową w sieciach trunkingowych, GSM itp.
 • testowanie i sprawdzanie transmisji danych pomiędzy systemami telemechaniki oraz centrami dyspozytorskimi, posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie większości obecnie stosowanych protokołów transmisji danych w energetyce,
 • opracowanie i realizacja algorytmów blokad oraz sekwencji sterowniczych z zachowaniem obowiązujących standardów PSE w wyżej wymienionych systemach i sterownikach,
 • zapewnienie bezkonfliktowej komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami telemechaniki w systemach skupionych i rozproszonych na poziomie łączy fizycznych oraz zgodności w implementacji protokołu wymiany danych między urządzeniami.
03
Systemy automatyki zabezpieczeniowej

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie zabezpieczeń cyfrowych oraz nowoczesnych rozwiązań automatyki sieciowej. Dysponujemy wyszkoloną kadrą inżynierską oraz wieloletnim doświadczeniem
w zakresie zabezpieczeń obecnie stosowanych w stacjach SN i WN. Posiadamy aparaturę pomiarową oraz sprzęt testujący pozwalający na przeprowadzenie niezbędnych badań kontrolno-pomiarowych przekaźników zabezpieczeniowych. Poprzez nabyte doświadczenia jesteśmy w stanie służyć doradztwem oraz wiedzą praktyczną w zakresie spotykanych obecnie rozwiązań jeśli chodzi o dobór zabezpieczeń oraz wybór automatyk dla stacji elektroenergetycznych SN i WN.

Dzięki szkoleniom oraz wykonanym pracom uruchomieniowym posiadamy doświadczenie w zakresie zabezpieczeń firm: Apator Elkomtech, Polon Relpol, Computers and Controls, ABB, Siemens, Schneider, JM Tronic i inne.

Oferujemy wykonawstwo specjalistyczne w zakresie:

 • kompleksowe prace uruchomieniowe i modernizacyjne stacji WN i SN,
 • uruchomienia urządzeń automatyki zabezpieczeniowej dla pól średnich i wysokich napięć,
 • konfiguracja zabezpieczeń analogowych i cyfrowych,
 • doradztwo w projektowaniu i modernizacji systemów energetycznych średnich i wysokich napięć,
 • badania pomontażowe, rozruchowe i odbiorcze pól WN i SN,
 • kompleksowe sprawdzenie działania automatyk SZR, SPZ, SCO, ARN, ZSZ, LRW itp.
 • projektowanie i implementacja programowalnych automatyk PLC.
04
Systemy telekomunikacji i teleinformatyki

Wieloletnie doświadczenie firmy oraz dogłębna znajomość oferowanych na rynku telekomunikacyjnym systemów pozwala  na zaoferowanie naszym klientom kompletne rozwiązania techniczne optymalnie dopasowane do ich potrzeb i możliwości.

Firma oferuje kompleksowe doradztwo dla naszych klientów w zakresie systemów telekomunikacyjnych. Pomagamy w planowaniu rozbudowy sieci, wykonujemy oceny obecnego stanu infrastruktury sieci oraz oferujemy obsługę systemów telekomunikacyjnych i informatycznych.

Pracownia Projektowa, która zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, przygotowana jest do kompleksowej obsługi projektowej każdej inwestycji telekomunikacyjnej.  Dokumentacja tworzona jest etapowo - począwszy od opracowania projektu koncepcyjnego, poprzez założenia techniczno-ekonomiczne aż do projektu wykonawczego. Projekty wykonywane przez naszych projektantów cechuje wysoki poziom merytoryczny
i edytorski.

Systemy okablowania strukturalnego  zapewnia dostęp do usług telefonicznych, komputerowych i energetycznych używając jednej sieci przewodów. Gwarantują wysokiej jakości transmisję danych, głosu, obrazów i innych sygnałów przesyłanych z dużą szybkością. Zapewniają optymalną wydajność dla wszystkich stosowanych współcześnie technologii sieciowych.

Proponowane przez nas okablowanie zachowuje zgodność ze wszystkimi standardami transmisji danych realizowanymi za pomocą kabli skrętkowych, koncentrycznych i światłowodowych, niezależnie od dostawcy systemów komputerowych. Gwarantujemy modularność produktu, który z łatwością może być rekonfigurowany i rozbudowywany, pozwalając na przemieszczenie personelu bądź dodawanie nowych stanowisk bez potrzeby kosztownych modyfikacji sieci kablowej. Firma nasza dostarcza i instaluje systemy okablowania strukturalnego największych branżowych firm działających na rynku. Posiadamy przeszkolony personel w zakresie projektowania i instalowania systemów okablowania strukturalnego co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

W ramach instalacji systemów okablowania strukturalnego wykonujemy usługi „pod klucz” w zakresie:

 1. opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych,
 2. wykonanie projektów technicznych i budowlanych,
 3. wykonanie tras i ciągów kablowych,
 4. instalacja okablowania strukturalnego ekranowanego i nieekranowanego,
 5. wykonanie pomiarów sprawdzających,
 6. wykonanie instalacji elektrycznej,
 7. zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
05
Projektowanie i sprawy formalno prawne

W ENERTEL S.A. funkcjonuje pracownia projektowa, zajmująca się projektowaniem i doradztwem technicznym w zakresie obiektów energetycznych.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • opracowanie koncepcji i studiów realizacji obiektów energetycznych,
 • projekty traktów światłowodowych,
 • projekty budowy, przebudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych NN, WN/SN i SN/nn; zakres prac obejmuje:          

       - fundamenty i kostrukcje wsporcze pod aparaturę,
       - budynki stacyjne wraz z ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,
       - obwody pierwotne,
       - obwody wtórne,
       - system sterowania i nadzoru (telemechanika),
       - system pomiaru rozliczeniowego energii,
       - potrzeby własne,
       - telekomunikacja i SOT;

 • projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach budownictwa przemysłowego, ogólnego
  i użyteczności publicznej;

Oferowane rozwiązania z zakresu robót elektroenergetycznych i budowlanych wykorzystują najnowocześniejsze technologie i uwzględniają wszelkie wymogi w zakresie ekologii.
Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt komputerowy i najnowsze oprogramowanie typu CAD, także dysponuje adekwatnym zapleczem umożliwiając tym samym realizację dowolnych projektów zgodnie
z wymaganiami Klienta.

06
Prefabrykacja Szaf i Rozdzielnic

Wykonujemy kompletne szafy i rozdzielnice dla potrzeb energetyki zawodowej, stalowe i aluminiowe konstrukcje szaf wnętrzowych oraz napowietrzne szafki kablowe dla stacji elektroenergetycznych.

Nasza oferta obejmuje projektowanie i prefabrykacje:

 • napowietrznych szafek kablowych typu Z-1, Z-1 Medium i Z-2,
 • szaf sterowniczo-przekaźnikowych (m.in. combiflex),
 • szaf pomiaru energii,
 • szaf sygnalizacyjnych,
 • szaf potrzeb własnych 400/230 V AC od 400 A do 1600 A,
 • szaf potrzeb własnych 220 V DC,
 • rozdzielnic napięcia gwarantowanego 220 V/50 Hz oraz 24/48 V DC,
 • rozdzielnic zasilania instalacji elektrycznych w budynkach.

W ramach realizacji powierzonych prac oferujemy:

 • wszechstronne doradztwo oraz realizację projektów technicznych,
 • montaż zamówionych szaf i rozdzielnic u Klienta,
 • badania pomontażowe i uruchomienie,
 • testy FAT.

Wykorzystując własne lub gotowe projekty, produkujemy najwyższej jakości konstrukcje, wyposażone w aparaturę, osprzęt i obwody wtórne w pełni dostosowane do wymagań Klientów. Deklaracje zgodności odpowiadają stosownym normom energetycznym i dyrektywom Unii Europejskiej.

07
Systemy ochrony technicznej

W zakresie systemów ochrony technicznej oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące systemy:

 • sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP),
 • sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
 • kontroli dostępu (KD),
 • telewizji przemysłowej (CCTV).

Oferowane produkty oraz technologia pochodzą od sprawdzonych i zaufanych producentów z branży.