Nasze realizacje

Dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE S.A.)

Modernizacja stacji 220/6 kV Koksochemia

Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 400/220 kV Krajnik dla przyłączenia FW BANIE

Wyposażenie pola 110 kV w SE Plewiska dla wprowadzenia linii relacji Kromolice

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Lubocza

Przeniesienie ODM Warszawa do budynku przy ul. Mysiej 2 w Warszawie – wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń i infrastruktury technicznej oraz przeniesienie systemów dyspozytorskich ODM Warszawa

Dla PGE Dystrybucja

Modernizacja i przebudowa SE 110/15 kV Nowy Dwór Mazowiecki O/Warszawa

Roboty budowlane na podstawie dokumentacji techniczno-prawnej dla modernizacji stacji 110/15 kV Pomiechówek O/Warszawa

Modernizacja stacji 110/15 kV Tomaszów Południe - kompleksowa modernizacja pól 110 kV O/Zamość

Budowa rozdzielni 110 kV Skoczykłody O/ Łódź-Teren

Przebudowa systemu telemechaniki w stacji 110/15 kV Kielce Północ O/Skarżysko-Kamienna

Modernizacja rozdzielni 15/15 kV Zgierz ul. Dubois 1A O/Łódź-Miasto

Budowa rozdzielni 110 kV Słupia O/Łódź-Teren

Rozbudowa GPZ Busko Zdrój O/Skarżysko-Kamienna

Modernizacja stacji 110/15 kV Karczew O/Warszawa

Wykonanie PT na przebudowę wraz z rozbudową GPZ KZWM Kielce O/Skarżysko-Kamienna

Modernizacja rozdzielni 110kV na stacji 400/110kV Trębaczew O/Łódź

Dla TAURON Dystrybucja

Modernizacja SE 110/15 kV Bonarka - rozbudowa rozdzielni SN O/Kraków

Rozbudowa systemu teletransmisyjnego SDH i PDH O/Częstochowa

Budowa stacji 110/15 kV Brzesko O/Tarnów

Modernizacja stacji 110/15 kV Skibówki w Zakopanem - zmiana układu stacji z H3 na H5 O/Kraków

Modernizacja systemu telemechaniki SE Bogucice O/Gliwice

Modernizacja telemechaniki GPZ Gromadka O/Gliwice

Modernizacja rozdzielni SN GPZ 110 kV Kurów O/Tarnów

Modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV Jordanów - zmiana układu stacji z H3 na H5 O/Kraków

Modernizacja rozdzielni napowietrznej 110 kV w Elektrowni Siersza O/Elektrownia Siersza w Trzebini TAURON Wytwarzanie

Modernizacja stacji 110/15kV Głubczyce wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno-prawnej O/Opole

Budowa stacji 110/15 kV w Radomyślu Wielkim wraz z nawiązaniami do istniejących linii SN O/Tarnów

Dla ENEA Operator

Przystosowanie pól WN, SN oraz układów Nazw stacji WN/SN Bydgoszcz Osowa Góra do przyłączenia Elektrowni Biogazowej Wojnowo O/Bydgoszcz

Rozbudowa rozdz. 110 kV o pole transformatorowe 110 kV GPZ Śrem Helenki O/Poznań

Dla ENERGA Operator S.A.

Wykonanie robót budowlano-montażowych GPZ Drwęca, zabudowa stacji kontenerowej, modernizacja obwodów pierwotnych 110 kV – moduły w polach O/Toruń

Modernizacja GPZ Płock Góry O/Płock

Dla Innogy Operator

Modernizacja stacji RSM Migdałowa

Modernizacja zabezpieczeń 110 kV w RPZ Kaliszówka wraz z dostosowaniem układów pomiarowych w GPZ Mościska /Warszawa

Dla Siemens

Wykonanie projektu SSiN w ramach zadania Rozbudowa Stacji 220/110 kV Glinki

Wykonanie projektu SSiN SE MOKRE

Wykonanie projektu SSiN dla SE Leśniów

Wykonanie projektu SSiN w ramach zadania Budowa SE 400/110 kV Żydowo Kierzkowo

Dla innych Klientów

Wdrożenie SSiN Syndis w SE 400/110 kV Płock dla MIKRONIKA Poznań

Wykonanie łączności oraz SOT w SE 110/15 kV Gronowo dla Elektrobudowa S.A. Konin