O nas

01
Misja i wartości firmy

Wzrost wartości firmy poprzez efektywną realizację zadań inwestycyjnych, wykorzystując profesjonalizm i kompetencje stabilnego zespołu specjalistów oraz długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi, dbając o bardzo dobrą jakość usług
i reputację na rynku.

Wartości firmy:

 • Profesjonalizm
 • Terminowość
 • Jakość
 • Uczciwość
 • Odpowiedzialność
 • Szybkość działania

Historia firmy:

 1. Założenie firmy: 1992 rok
 2. Pierwsze zlecenie – Instalacja systemu telemechaniki na stacji 110/15 kV Miechów: 1992 rok
 3. Zakup siedziby firmy: 1995 rok
 4. Realizacja zleceń z zakresu przygotowania infrastruktury i wykonania instalacji 14 szt. RTU Harris w Elektrowniach :1998 rok
 5. Wykonanie systemu sterowania i nadzoru (SSiN) na bazie RTU Harris w stacji 400/110kV Żarnowiec : 1998 rok
 6. Wykonanie systemu sterowania i nadzoru na bazie RTU Harris w Elektrowni Jaworzno ll: 1998 rok
 7. Instalacja układów pomiarowych energii elektrycznej w ramach tzw. Rynku Energii na około 20 obiektach PSE S.A.: 2000 rok
 8. Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2002 rok
 9. Realizacja projektu instalacji urządzeń łączności i telezabezpieczeń w ramach modernizacji stacji 220/110kV Mory: 2002 rok
 10. Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektów modernizacji i rozbudowy układów pomiaru energii elektrycznej dla 25 obiektów PSE S.A. : 2004 rok
 11. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń telekomunikacji, systemu ochrony obiektu oraz sytemu ochrony przeciwpożarowej w stacji GST-SW 4 (KGHM Lublin): 2005 rok
 12. Modernizacja instalacji do produkcji mączek wapiennych w zakładzie NORDKALK w Sławnie: 2006 rok
 13. Instalacja i uruchomienie RTU Harris w SE 220/110kV Czerwonak: 2007 rok
 14. Uzyskanie Koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług  ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego : 2007 rok
 15. Wykonanie systemu sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych: Bujaków, Tucznawa, Podolszyce, Kielce: 2008 rok
 16. Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną: 2008 rok
 17. Wykonanie systemu sterowania i nadzoru w stacji elektroenergetycznej Lublin: 2009 rok
 18. Wykonanie modernizacji stacji 110/15 kV Machów – ETAP II : 2010 rok
 19. Wykonanie modernizacji pól linii 110 kV w stacjach 110/15 kV Przemyśl Przekopana, 110/15 kV Przemyśl Bakończyce, 110/30/15kV Przemyśl: 2011 rok
 20. Budowa stacji 110/15 kV w Radomyślu Wielkim wraz z nawiązaniami do istniejących linii SN : 2012 rok
 21. Otrzymanie nagród: Skrzydła Biznesu, Gazele Biznesu: 2012 rok
 22. Realizacja rozbudowy rozdzielni 220 kV w stacji 400/220 kV Krajnik dla przyłączenia FW BANIE: 2013 rok
 23. Otrzymanie nagrody Gazele Biznesu: 2013 rok
 24. Budowa stacji 110/15 kV przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku: 2014 rok
 25. Otrzymanie nagrody Gazele Biznesu: 2014 rok
 26. Modernizacja i przebudowa SE 110/15 kV Nowy Dwór Mazowiecki: 2015 rok
 27. Modernizacja systemu zasilania SN i nn budynków siedziby Oddziału PSE S.A. w Katowicach przy ul. Jordana 25: 2016 rok
 28. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:  2017 rok
02
Nasz zespół

Enertel S.A. posiada kadrę inżynieryjno – techniczną koncentrującą się na projektowaniu instalacji i uruchamianiu nowoczesnych systemów nadzoru i sterowania, telekomunikacji i automatyki sieciowej na terenie obiektów energetycznych, przemysłowych oraz obiektach należących do operatorów telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

03
Nasi Klienci
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
 • TAURON Dystrybucja S.A. Kraków
 • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Tarnów
 • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko Biała
 • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole
 • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa
 • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław
 • TAURON Dystrybucja S.A.Oddział Legnica
 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • ENERGA S.A. Oddział Energetyka Kaliska
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
 • ENEA Operator Oddział Dystrybucji Poznań
 • ISD Huta Częstochowa
 • SIEMENS Sp. z o.o.
 • ABB Sp. z o.o.
 • Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
 • ENERGO-TEL S.A.
 • P.B.E. ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
 • ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.
 • APATOR ELKOMTECH S.A.
 • B.R.S.P.M.S.A. MIKRONIKA
 • ELCON Elbud S.A.
 • ELBUD Katowice Sp. z o.o.
 • Instytut Energetyki o/Gdańsk
 • POLKOMTEL Sp. z o.o.
 • ELEKTROBUDOWA S.A.
 • PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o.
 • Innogy Operator
 • i inni
04
Zintegrowany System Zarządzania

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o środowisko i pracowników Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z Normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Polityka ZSZ firmy ENERTEL S.A.
Nadrzędnym celem Polityki ZSZ w Firmie ENERTEL S.A. jest usatysfakcjonowanie naszych Klientów poprzez osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług w branży elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej przy zachowaniu zasad bezpiecznej pracy oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Politykę ZSZ realizujemy działaniami w ramach wprowadzonego w firmie ENERTEL S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który spełnia wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 przy pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników. Zadowolenie klientów
wewnętrznych i zewnętrznych traktujemy jako miarę jakości naszych usług oraz niezbędny warunek rozwoju Firmy.

Głównymi kierunkami naszych działań są:

 • Ciągłe doskonalenie współpracy z naszymi Klientami i Dostawcami,
 • Ciągłe doskonalenie ZSZ, efektów działań środowiskowych i efektów działań BHP,
 • Utrwalenie renomy naszego Przedsiębiorstwa,
 • Solidne i rzetelne wykonywanie zleconych przez Klienta zadań,
 • Maksymalne skracanie terminu wykonania usługi - zgodnie z wymaganiami Klienta, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych,
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi Klienta,
 • Stosowanie do realizacji usług wyłącznie materiałów o najwyższej jakości zgodnych z obowiązującymi normami i wymogami Klienta,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji iumiejętności pracowników Firmy oraz doskonalenie metody ich działania,
 • Utrzymywanie i doskonalenie efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z Normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007,
 • Stałe podwyższanie stopnia znajomości Zintegrowanego Systemu Zarządzania  przez ogół pracowników naszej Firmy,
 • Zapewnienie środków na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i inymi związanymi z aspektami środowiskowymi oraz zagrożeniami w miejscu pracy,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i wszelkim awariom,
 • Zapobieganie incydentom i chorobom zawodowym.
06
Nagrody i wyróżnienia